Executive Security

Marlon International tillhandahåller en mängd specialanpassade lösningar på lämplig nivå genom vår välutbildade och erfarna personal. Den unika kombinationen av olika lösningar gällande avancerad säkerhets teknologi, i kombination med personalens erfarenhet, borgar för att en både kostnadseffektiv och diskret service kan erbjudas utan att äventyra säkerhetsnivån.

Marlon International erbjuder även platsbetingad säkerhetsservice, exempelvis vid mottagningar samt andra evenemang som kräver diskret men effektiv kontroll.

Tekniska motmedel

Marlon International erbjuder tjänsten tekniska motmedel. Vår utrustning håller högsta klass. Vår personal är mycket erfaren i konsten att upptäcka elektronisk övervakningsutrustning.

Risk- och hotbildsanalys

Marlon International erbjuder risk- och hotbildsanalyser som ett verktyg till våra kunder, så att de på ett adekvat sätt kan fatta de beslut som bäst passar dem utifrån analysens resultat. Prioriterade rekommendationer lämnas utifrån kundens individuella behov, avseende både ekonomi och anpassad säkerhetsnivå . Vårt team består av experter med ett världsomspännande kontaktnät.

Avancerad dold övervakning

Marlon International erbjuder dold övervakning för en mängd olika syften. Vårt erfarna team består av multietnisk personal och för närvarande talas tio språk inom gruppen.För att uppnå en avancerad och kostnadseffektiv övervakning används den senaste högteknologiska utrustningen som en integrerad del av arbetet.

Teknisk säkerhet

Marlon International erbjuder både företag och privatpersoner säkerhetslösningar som omfattar både larm, CCTV och spårsystem. Vi erbjuder dessutom intrångstester mot redan existerande system.

Mobil kommunikationssäkerhet

Idag är det viktigare än någonsin att nyckelpersoner inom företag kan kommunicera utan risk för att bli avlyssnade.Med anledning av detta kan Marlon International erbjuda ett unikt krypterat system för mobiltelefoni. Systemet erbjuder den idag högsta möjliga krypteringsnivån.

Utredning

Marlon International erbjuder en mängd olika utredningstjänster. Det innefattar utredning och insamlande av upplysningar och material som hjälper kunden att gå vidare med ärendet.Bakgrundskontroller på individnivå genomförs och som en del i detta används bland annat screening som ett av verktygen. Vi erbjuder även diskreta familjerelaterade utredningar och undersökningar.

Skyddshund

Marlon International kan som ett av få företag erbjuda specialanpassade skyddshundar där hunden är tränad att skydda och bevaka enligt kundens önskemål. Hunden tränas till att integreras i familjen och samtidigt fungera som skydd mot en angripare. Vi har i gruppen erfarna skyddshundinstruktörer som hjälper till att analysera kundens behov. Vi och våra samarbetspartners är specialiserade på personlig skyddshundträning och vakthundsträning.Idag används skyddshund oftast för att skydda familjer mot angrepp i vardagen och mot intrång i hemmiljö.