Marlon International SA

Marlon International SA bildades 2003 i Schweiz och är ett säkerhetsföretag med specialinriktning på att erbjuda avancerade säkerhetslösningar. Vår viktigaste tillgång inom företaget är vår erfarna personal som har rekryterats från näringslivet och olika specialenheter inom polisen.

Sedan företaget startade har vi tillsammans med våra samarbetspartners utfört en mängd olika uppdrag runtom i världen.

I dag har Marlon International kontor i Sverige och i Schweiz. Marlon International kommer, som ett naturligt steg mot världens snabbast växande ekonomi, under 2011 att etablera kontor i Kina.